Xometry Pro Üyelik Sözleşmesi

Bu kurallar (bundan sonra “Kurallar” olarak anılacaktır), ziyaretçiler ve yetkili kullanıcılar (bundan sonra “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) için, Xometry Europe GmbH’ye (bundan sonra “Xometry” olarak anılacaktır) ait olan Xometry Pro sitesinin, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre siteye yerleştirilen bilgilerin görüntülenmesi, içeriklerin yayınlanması ve sitenin diğer işlevlerinin kullanılması amacıyla erişim düzenini ve kullanım koşullarını tanımlar. 

Kullanıcılar, web siteye erişerek veya sitenin herhangi bir işlevini kullanarak, kayıt olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kuralları kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar bu Kuralların herhangi bir hükmünü kabul etmemeleri halinde siteyi kullanmayı bırakmayı taahhüt ederler.

Kuralların güncel versiyonuna https://xometry.pro/en/terms/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1. Kullanıcıların Websitesine Kaydolması

1.1. Kullanıcıların web sitenin tam işlevlerine erişebilmek için e-posta adresiyle, Xometry hesabıyla veya sosyal medya hesapları aracılığıyla kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir. Kullanıcılar kaydı tamamladıktan sonra, kayıt yöntemine bağlı olarak isim, fotoğraf, e-posta adresi veya telefon numarasını içe aktarır ve otomatik olarak bir hesap oluşturur.

1.2. Kullanıcılar kayıt işlemini gerçekleştirirken kendileri hakkında kayıt işlemi için yeterli olacak doğru gerçek bilgilerini sağlamayı taahhüt ederler.

1.3. Kullanıcı hesapları üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin Kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Kullanıcıların kendi hesaplarına erişime yönelik bilgileri üçüncü taraflara aktarması yasaktır.

2. Websitesine İçerik Gönderme

2.1. Kullanıcılar, Web Sitesine yorumlar, diğer kullanıcıların sorularına yanıtlar, özel bir formda kendi yazılarını ve diğer bilgileri (bundan sonra “İçerik” olarak anılacaktır) gönderebilir.

2.2. Kullanıcılar, web sitesine İçerik gönderdiklerinde, bu İçeriklerle ilgili tüm haklara sahip olduklarını taahhüt ederler. Kullanıcılar ayrıca İçeriğin yasaklanmış alıntılar içermediğini, fikri mülkiyet nesnelerine ilişkin münhasır haklar ve İçerikte kullanılan kişilerin resimlerini kullanma hakları da dahil olmak üzere tüm nesnelere ilişkin hakların Kullanıcılara ait olduğunu ve/veya Kullanıcıların bu nesnelerin haklarının sahiplerinden gerekli izinleri aldıklarını taahhüt ederler. Kullanıcılar, üçüncü taraf sitelere ve kaynaklara bağlantılar yerleştirmek de dahil olmak üzere, hesaplarından Siteye yüklenen veya başka şekilde kamunun bilgisine sunulan (yayınlanan) her türlü bilgiden müstakilen sorumludur. Bu konuda bir anlaşmazlık olması durumunda, yayınlanan İçeriğin herhangi bir kişinin hakkını ihlal etmediğini ispat yükü Kullanıcılara aittir.

2.3. Kullanıcılar, web sitesine İçerik göndererek, Xometry’ye otomatik olarak bu İçeriğin tamamını veya bir kısmını çoğaltma, kopyalama, seçme, sistemleştirme, dönüştürme, değiştirme, düzenleme, çeviri ve diğer işlemler, kamuya açıklama, dağıtma, kamuya sunma dahil kullanmak için, ücretsiz olarak ve koşulsuz ve geri dönülemez biçimde, münhasır olmayan bir izin verir. Xometry ayrıca yukarıdaki hakları üçüncü taraflara devretme hakkına da sahiptir. Kullanıcılar, Web sitesinde yayınlanan İçeriklerin Xometry tarafından web sitesinde reklam ve pazarlama amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler.

2.4. Kullanıcılar, web sitesine İçerik göndererek, diğer Kullanıcıların görmesi için bu İçeriğe erişim sağladıklarını kabul etmiş olurlar.

2.5 Kullanıcılar İçerik gönderdiklerinde, (Kullanıcılar İçeriğin yazarı veya hak sahibi değilse) bu İçeriğin yazarından veya hak sahibinden gerekli izinleri veya yetkiyi almış olduklarını onaylarlar. Kullanıcılar, bu tür eylemleri gerçekleştirmek için gereken haklara sahip olmadıkları veya bu haklar kendilerine aktarılmadığı takdirde, bu İçeriklerin yüklenmesi, iletilmesi veya yayınlanması yasaktır.

2.6. Kullanıcılar, yayınladıkları İçeriklerle ilgili olarak Kurallarda belirtilen yasaklara uymayı ve aşağıdaki özelliklere sahip İçerikleri yayınlamamayı taahhüt eder:

  • Üçüncü taraflara ait telif haklarını, ticari marka haklarını, kişiselleştirme araçlarını ve/veya diğer fikri mülkiyet nesnelerinin haklarını ihlal eden veya web sitesinin Kullanıcılarını yanıltan;
  • İtibarı zedeleyici, karalayıcı, kasıtlı olarak yanıltıcı, ahlaka aykırı, şiddet ve zulüm içeren, herhangi bir gerekçeyle insanlara karşı nefreti ve/veya ayrımcılığı teşvik eden, küfür içeren, herhangi bir kişi veya kuruluşa hakaret içeren;
  • Halka yönelik terörist faaliyetler gerçekleştirme amaçlı çağrılar içeren veya terörizmi veya aşırılıkçı nitelikteki diğer materyalleri alenen meşrulaştıran, pornografik öğeler ve çocukların yer aldığı erotik materyaller içeren, açıkça beyan edilmeyenler de dahil olmak üzere para karşılığı cinsel ilişki reklamı olan, narkotik maddelerin ve ilaç müstahzarlarının, patlayıcıların, silahların üretim, kullanım veya başka şekilde işlemlerini açıklayan prosedürler içeren;
  • Üçüncü taraflar hakkında yasa dışı olarak elde edilmiş bilgileri içeren;
  • Almanya veya Türkiye’nin reklam ve/veya rekabeti koruma yasalarını ihlal eden;
  • Bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı bilgisayar dosyaları, kodları veya programları içeren.

2.7. Xometry’nin web sitesine gönderilen tüm İçerikleri kontrol etmesi mümkün değildir. İçerikler üzerinde sürekli bir denetim uygulanmamaktadır ve Xometry, tüm İçerikleri denetleme ve Kuralların ve/veya ilgili mevzuatın tamamen veya kısmen ihlal edilmesi durumunda, kaldırmanın nedenlerini açıklamadan bu İçerikleri Siteden kaldırma hakkını saklı tutar.

3. Websitesini Kullanırken Yapılması Yasak Olan Şeyler

3.1. Başka bir kişi adına veya onun yerine Kullanıcı olarak kaydolmak (“sahte hesap”) veya bir kişi grubunu (dernek) veya bir tüzel kişiyi Kullanıcı olarak kaydetmek.

3.2. Almanya ve Türkiye yasalarına ve Kurallara uymayan herhangi bir bilgiyi yüklemek, saklamak, yayınlamak, dağıtmak ve erişim sağlamak veya başka şekilde kullanmak.

3.3. Sitenin diğer kullanıcılarına rızaları olmadan toplu mesaj göndermek.

3.4. Sitenin normal işleyişini bozmaya yönelik yazılım kullanmak ve eylemlerde bulunmak.

3.5. Xometry’nin özel izni olmadan web sitesinde bilgi toplamak ve/veya web sitesi ve işlevleriyle etkileşimde bulunmak için otomatik komut dosyaları kullanmak.

3.6. Xometry’nin görüşüne göre istenmeyen, web sitesinin oluşturulma amaçlarına uymayan, diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden diğer eylemleri gerçekleştirmek.

4. Nihai Hükümler

4.1 Bu Kurallar, Kullanıcılar ve Xometry arasında Sitenin ve işlevlerinin kullanım düzenine ilişkin bir anlaşma teşkil eder.

4.2 Kurallar, Almanya yasalarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır.

4.3. Düzenlemelerin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda, Kullanıcılar ve Xometry çalışanları, bu anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. Anlaşmazlıkların bu şekilde çözülmemesi halinde, Almanya’nın yürürlükteki yasal mevzuatının öngördüğü şekilde çözülecektir. Anlaşmaya varılamaması halinde Taraflar yetkili mahkemeye başvuracaktır.

4.4. Kullanıcılar müstakilen ve masrafları kendilerine ait olmak üzere, Xometry, Xometry’nin bağlı şirketleri ve ortakları, çalışanları ve karşı taraflar için, Kullanıcıların web sitesini kullanırken gerçekleştirdikleri eylemlerle ilgili üçüncü tarafların hak iddialarına, açtığı davalara ve/veya şikayetlerine karşı, ayrıca bu tür hak iddiaları, davalar ve/veya şikayetlerden kaynaklanan her türlü kayıp ve masraflara (makul yasal masraflar dahil) karşı koruma sağlayacak ve zararlarını tazmin edecektir.

4.5. Kullanıcılar, Kullanıcıların web sitesini veya üçüncü taraf bağlantılarını veya İçeriklerini kullanması sonucunda uğrayabileceği olası zararlardan Xometry’nin Kullanıcılara karşı sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Bu Kurallar, Kullanıcılar tarafından erişilebilir oldukları andan itibaren (bu an, Websitesini kullanmaya başladıkları an olarak kabul edilir) geçerli olur ve süresiz olarak geçerlidir.

4.7 Herhangi bir nedenle Kuralların bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olarak ilan edilmesi (açıklanması) halinde, bu durum geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

4.8. Xometry Kurallarda değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, web sitesini kullanmaya devam ederek söz konusu değişiklikleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.
4.9. Sorularınız olması durumunda admin@xometry.pro adresinden Site yöneticileriyle iletişime geçebilirsiniz.